تریلر جدید بازی Far Cry New Dawn

تریلر جدید بازی Far Cry New Dawn

تریلر جدید از بازی Far Cry New Dawn که قسمتی از بخش داستانی بازی را به نمایش می گذارد . این تریلر به ما المان هایی که در حین بازی با آنها درگیر هستیم را نمایش می دهد گرچه پلیری که دارد گیم پلی را انجام می دهد اصلا خوب بازی نمیکند ولی شما میتوانید دسترسی خودتان در بازی به اسلحه ها ، آزادی عمل و همچنین وجود سگی وفادار را ببینید .