تریلر حضور شخصیت کابال در بازی Mortal Kombat 11

تائید حضور شخصیت کابال در بازی Mortal Kombat 11 و این موضوع می تواند جذابیت داستان و خود بازی را چندین برابر کند . با کیوتک برای دریافت اخبار روز دنیا همراه باشید
www.qtechshop.com